Paintings on Maple > Masked

Sono Dentro Noi
Sono Dentro Noi
oil on maple
35" x 35"
2010